Νομικό προηγούμενο από απόφαση που έκρινε πως ένα παιδί μπορεί να έχει δύο νόμιμες μητέρες

0

Το Ανώτατο Εφετείο του Οντάριο στον Καναδά έκρινε ότι η βιολογική μητέρα ενός παιδιού καθώς και η φίλη της μπορούν ισότιμα να αναγνωρισθούν ως μητέρες του παιδιού, ενώ ο βιολογικός πατέρας του αγοριού κρατάει το νομικό καθεστώς του.

Το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι το αστικό δίκαιο δεν καλύπτει νομοθετικά τις πρόσφατες εξελίξεις του οικογενειακού δικαίου, δεδομένου ότι η πιθανότητα δήλωσης δύο μητέρων, είναι προϊόν εξέλιξης νέων κοινωνικών και ιατρικών συνθηκών.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό και αποφάσισε με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού.

Σχόλια