Νόμιμες οι ακροάσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων χωρίς δικαστική εντολή

0

Το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ έκρινε νόμιμες τις ακροάσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, χωρίς δικαστική εντολή, ακυρώνοντας προγενέστερη δικαστική απόφαση που τις είχε απαγορεύσει.

Το Εφετείο εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν απεδείχθη ότι έπληξε προσωπικά τους ενάγοντες και εκ του λόγου αυτού δεν κρίνεται απαραίτητη η απαγόρευσή του.

Το πρόγραμμα των ακροάσεων, χωρίς εντολή της δικαιοσύνης, που τέθηκε σε εφαρμογή μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, επιτρέπει στην αμερικανική υπηρεσία ηλεκτρονικών πληροφοριών(NSA) να παρακολουθεί τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και κάθε άτομο στο εξωτερικό που πιθανολογείται ότι έχει σχέση με την τρομοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2006, δικαστήριο είχε κάνει δεκτή μια από τις αγωγές, που είχαν υποβληθεί από δικηγόρους, καθηγητές, δημοσιογράφους κλπ, που είχαν συχνές επαφές με τη Μέση Ανατολή και οι οποίοι εκτιμούσαν ότι οι επικοινωνίες τους μπορούσαν να παρακολουθούνται.

Σχόλια