Νόμιμη η αποχώρηση του Καναδά από το Πρωτόκολλο του Κυότο

0

 Ο Καναδάς έγινε έτσι το πρώτο κράτος-μέρος που αποχώρησε από την διεθνή συμφωνία. Συγκεκριμένα το δικαστήριο κλήθηκε να εξετάσει κατά πόσον η αποχώρηση έγινε νομότυπα, από την στιγμή που η απόφαση ελήφθη ερήμην του Κοινοβουλίου. Στο δικαστήριο προσέφυγε ο πρώην βουλευτής Daniel Turp για τον λόγο ότι η απόφαση αποχώρησης ελήφθη χωρίς την συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

Ο Turp ισχυριζόταν ότι η κυβέρνηση παρέβη την αρχή διάκρισης των λειτουργιών και ότι για αυτό το λόγο η πράξη αποχώρησης ήταν παράνομη και στερούμενη νομικής σημασίας. Το δικαστήριο πάντως δικαίωσε την κυβερνητική πλευρά, αποφαινόμενο ότι εν προκειμένω δεν υπήρξε παράβαση της αρχής διάκρισης των εξουσιών, διότι η κυβέρνηση έκανε χρήση του προνομίου της (royal prerogative) να λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να περνάει το ζήτημα και από την Βουλή. Για αυτό το λόγο και η κυβέρνηση δεν είχε καμία υποχρέωση να συμβουλευθεί την Βουλή προτού αποφασίσει την αποχώρηση από το Πρωτόκολλο του Κυότο.

Οι δικαστές προχώρησαν τον συλλογισμό τους και ένα βήμα περαιτέρω τονίζοντας ότι είναι στα χέρια της Βουλής να περιορίζει το «προνόμιο» της κυβέρνησης όσον αφορά τις αποφάσεις για διεθνή ζητήματα, και ότι εφόσον η Βουλή δεν το έκανε όταν κυρώθηκε το Κυότο από τον Καναδά, δεν νομιμοποιούνταν να το κάνει ως προς την αποχώρηση από την εν λόγω διεθνή συμφωνία.