Νόμιμος ο Κηδεμόνας Διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου

0

«Φρένο» στις διεκδικήσεις των τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου, έθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, το οποίο με απόφαση του επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του Κηδεμόνα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών περιουσιών, οι οποίες βρίσκονται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Είχε προηγηθεί προσφυγή Τουρκοκυπρίου για επιστροφή της περιουσίας του στη Λεμεσό, που ανήκε στον αποβιώσαντα πατέρα του, η οποία εν μέρει είχε παραχωρηθεί σε δικαιούχους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες, με άδεια χρήσης προσωρινής ισχύος και εν μέρει είχε απαλλοτριωθεί για σκοπούς ανέγερσης κυβερνητικού οικισμού.

Ο Τουρκοκύπριος ζητούσε να του δοθούν τα χρήματα της απαλλοτρίωσης και να μεταβιβασθεί η περιουσία στους νόμιμους κληρονόμους, δεδομένου ότι από το 2003 υπάρχει ελεύθερη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα και γι αυτό δεν υπάρχει λόγος η περιουσία να τυγχάνει διαχείρισης από τον Κηδεμόνα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τη θέση αυτή, αναφέροντας ότι παρά τη μερική άρση των εμποδίων στη διακίνηση, δεν διαφοροποιείται η κατάσταση λόγω της συνεχιζόμενης Τουρκικής κατοχής, ενώ αναφέρεται ότι η περιουσία παραμένει εγκαταλελειμμένη, αφού ο προσφεύγων δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Σχόλια