Νόμο κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ψηφίζει η Βουλγαρία

0

Ειδικότερα, τα μέτρα που υιοθετούνται αφορούν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων υπόπτων σε υποθέσεις διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο θα ξεκινά σε πιο πρώιμο στάδιο της ποινικής διαδικασίας ο έλεγχος και ενδεχομένως η κατάσχεση της περιουσίας που ανήκει σε πρόσωπα εμπλεκόμενα σε σκάνδαλα διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δηλαδή, θα ελέγχεται η φορολογική κατάσταση του υπόπτου σε βάθος δεκαπέντε ετών και αν βρεθεί αδήλωτο εισόδημα άνω των 128.000 χιλιάδων ευρώ, οι αρχές θα προχωρούν σε κατάσχεση. Το σκεπτικό πίσω από το νόμο είναι να μην μπορούν έτσι οι ύποπτοι να ξεφορτωθούν τα παρανόμως κτηθέντα περιουσιακά στοιχεία μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ήταν δυνατή μόνο μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης.

Η ψήφιση των νέων μέτρων προωθήθηκε εσπευσμένα από την κεντροδεξιά κυβέρνηση, διότι επίκειται επίσκεψη στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία εντός των επόμενων ημερών. Η ομάδα των στελεχών της Κομισιόν θα εκπονήσει έκθεση προόδου της χώρας, όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο του «Μηχανισμού Συνεργασίας για την Βουλγαρία και Ρουμανία». Η Βουλγαρία ελπίζει σε μία θετική αξιολόγηση από τα κλιμάκια της Κομισιόν, ώστε οι πολίτες της να μπορέσουν να απολαύσουν τα πλήρη δικαιώματά τους ως πολίτες της Ε.Ε.