Νομοσχέδιο ελεύθερη διακίνηση υπηκόων της Κύπρου και της Μάλτας στη Φιλανδία

0

Οι υπήκοοι της Κύπρου και της Μάλτας θα έχουν ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Φιλανδίας από την 1η Μαΐου 2004, μετά την απόφαση της φιλανδικής κυβέρνησης να μην κάνει χρήση, για τις δύο χώρες, της μεταβατικής περιόδου, όπως έχει δικαίωμα.

Η φιλανδική κυβέρνηση παρουσίασε στη Βουλή νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει ότι τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια που ακολουθούν τη ένταξη των οκτώ χωρών της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, οι υπήκοοί τους δεν θα έχουν δικαίωμα να εργασθούν στη Φιλανδία.

Για τους υπηκόους της Κύπρου και της Μάλτας, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει κανέναν απολύτως περιορισμό.

Σχόλια