Νομοσχέδιο στη Σερβία περί ξένων επενδύσεων

0

Ο υπουργός διεθνών οικονομικών σχέσεων της Σερβίας, κ. Milan Parivodic, δήλωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας νομοσχέδιο περί ξένων επενδύσεων.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται διευκολύνσεις για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις μεγάλου μεγέθους, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας ή προσελκύουν άλλους ξένους επενδυτές στη χώρα εξαιτίας της φήμης τους, ανέφερε ο κ. Parivodic.

Πρόσθεσε ακόμη πως οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι υποχρεωμένες να συστήνουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ξένων επενδυτών, τύπου «one-stop shops», στις οποίες θα υποβάλλονται όλα τα σχετικά αιτήματα για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί παραγωγικής δραστηριότητας.