Νομοσχέδιο στις ΗΠΑ για αύξηση του ανταγωνισμού

0

Εγκρίθηκε χθες από την επιτροπή εποπτείας τραπεζών των ΗΠΑ, νομοσχέδιο με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού.

Με το νέο νομοσχέδιο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) αποκτά την δυνατότητα και την εξουσία να ελέγχει τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και να ρυθμίζει διαφωνίες και οποιαδήποτε καταχρηστική πρακτική που αντίκειται στους κανονισμούς και στις πρακτικές του κλάδου.

Το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει κενά και να λύσει προβλήματα στον τομέα της πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως η έλλειψη ανταγωνισμού και διαφάνειας.

Σχόλια