Ν/σ της Κομισιόν για διαπραγματεύσεις και εκτός χρηματιστηρίου

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες νέο σχέδιο νόμου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, πέραν των χρηματιστηρίων, να προβαίνουν σε διαπραγμάτευση εμπορικών αξιογράφων και μετοχών.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, της Οδηγίας που αποκαλείται MiFid (Markets in Financial Instruments Directive), επιτρέπει στις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, να προσαρμόζουν κατάλληλα πολλούς κανόνες.

Η κοινοτική Οδηγία αποβλέπει στο να περιορίσει το κόστος κεφαλαίου και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι σχετικοί κανόνες που περιλαμβάνονται στις προτάσεις της Κομισιόν, έχουν ήδη συμφωνηθεί κατ αρχήν από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004, και αναμένεται να καταστούν νόμος το Νοέμβριο του 2007, στόχος του οποίου η επίτευξη έχει ματαιωθεί ήδη δύο φορές.