Ο Heikki Kanninen, Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Στο πλαίσιο της μερικής ανανεώσεως των μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν της εκλογής του Προέδρου[Link] αυτού του δικαιοδοτικού οργάνου, ο Heikki Kanninen, δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009, εξελέγη Αντιπρόεδρος για την περίοδο από 17 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι 31 Αυγούστου 2016.

Ο Kanninen γεννήθηκε το 1952 και πραγματοποίησε εμπορικές και νομικές σπουδές στο Ελσίνκι. Έχει διατελέσει εισηγητής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φιλανδίας και γενικός γραµµατέας της Eπιτροπής της χώρας του, για τη µεταρρύθµιση των κανόνων περί έννοµης προστασίας στη δηµόσια διοίκηση.

Σημειώνεται, ότι η θέση του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου προβλέπεται από το πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2012. Ο αντιπρόεδρος έχει ως αποστολή να επικουρεί τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του και να τον αντικαθιστά, σε περίπτωση κωλύματός ή χηρείας της θέσηςς του.
Ο Kanninen θα είναι ο πρώτος δικαστής που καλείται να εκτελέσει καθήκοντα Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου.
 

Σχόλια