Ο ρόλος της θανατικής ποινής στην αύξηση της εγκληματικότητας

0

Όπως προκύπτει από Έκθεση της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η θανατική ποινή περιορίζει σημαντικά την εγκληματικότητα, είναι είτε εσφαλμένα είτε ελλιπή. 

Συγκεκριμένα, η Ακαδημία μετά από επανέλεγχο ενός μεγάλου αριθμού σχετικών ερευνών οι οποίες δημοσιεύθηκαν από το 1976 και εξής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τελικά «δεν προσφέρει ενδείξεις υπέρ ή κατά της πρότασης ότι η θανατική ποινή επηρεάζει το ρυθμό ανθρωποκτονιών».

«Θεμελιώδη σφάλματα στις μελέτες που επανεξετάσαμε  τις καθιστούν άχρηστες στην απάντηση του ερωτήματος» δήλωσε ο Ντάνιελ Νάγκιν, επικεφαλής της Επιτροπής και καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon.

Επίσης, στο κείμενο της Επιτροπής επισημαίνονται και σημαντικά σφάλματα στη μεθοδολογία προηγούμενων μελετών για το συγκεκριμένο θέμα, με βασικό εκείνο της αδυναμίας των ερευνών να δείξουν το πώς επηρεάζεται η εγκληματικότητα από την επιβολή διαφορετικών ποινών όπως η ισόβια φυλάκιση.

Ας σημειωθεί ότι η Εθνική Ακαδημία Επιστημών είχε πραγματοποιήσει ανάλογη έρευνα και το 1978,  η οποία κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα.

(Σύνοψη εκθέσεως) Η θανατική ως αποτρεπτική ποινή

 

 

Σχόλια