Οδηγία για χορήγηση καταναλωτικών δανείων χωρίς σύνορα

0

Αύξηση του ανταγωνισμού με ευνοϊκότερους όρους για τους καταναλωτές, αναμένεται να φέρει η πολιτική συμφωνία, στην οποία κατέληξαν οι 27 υπουργοί της Ευρώπης, βάσει της οποίας θα επιτρέπεται η χορήγηση καταναλωτικών δανείων απ΄ όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη με ανταγωνιστικούς όρους υπέρ των καταναλωτών.

Όταν η νέα οδηγία εγκριθεί οριστικά, όσοι επιθυμούν να συνάψουν καταναλωτικό δάνειο θα μπορούν να γνωρίζουν, με βάση έναν πλήρη κατάλογο όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών, τους όρους και τα επιτόκια, έτσι ώστε να μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν τι τους συμφέρει.

Με τη συγκεκριμένη οδηγία εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για τη βελτίωση των όρων χορήγησης καταναλωτικών δανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα επιφέρει και μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τον γ.γ. Καταναλωτή, Γ. Οικονόμου, τα περισσότερα σημεία του κειμένου ικανοποιούν τις ελληνικές θέσεις, πλην της ρύθμισης που αφορά την αποζημίωση, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του καταναλωτικού δανείου (άρθρο 15).

Σχόλια