ΟΗΕ: Απειλή για την ανάκαμψη και την απασχόληση η παρατεταμένη λιτότητα

0

Σε ιδιαίτερα χρήσιμα όσο και ενδιαφέροντα συμπεράσματα καταλήγει η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για την για την κοινωνική κατάσταση στον κόσμο που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Μεταξύ άλλων στην  έκθεση του τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. αναφέρονται και τα εξής «Τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο δημόσιο χρέος τους όχι μόνο απειλούν την απασχόληση στον δημόσιο τομέα και τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά κάνουν την οικονομική ανάκαμψη πιο εύθραυστη και αβέβαιη».  
«Οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιδρούν με σύνεση στις πιέσεις υπέρ της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και της υιοθέτησης μέτρων λιτότητας αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν να εμποδίσουν την ανάκαμψη της οικονομίας τους», συνεχίζει η έκθεση.
Αυτό το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις προηγμένες οικονομίες, σημειώνουν οι οικονομολόγοι του ΟΗΕ, που εκτιμούν ότι «πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως αυτές που επωφελούνται προγραμμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), δέχονται επίσης πιέσεις να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες και να υιοθετήσουν μέτρα λιτότητας».
Σε αυτά τα πλαίσια  «Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι οικονομικές τους πολιτικές» στη διατροφή, την υγεία και την εκπαίδευση ώστε να μην αποθαρρύνουν την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Σχόλια