ΟΗΕ: απελευθέρωση και αποζημίωση του Ασάνζ

0

O Τζούλιαν Ασάνζ  θα πρέπει να «ελευθερωθεί και να αποζημιωθεί για την αυθαίρετη κράτηση του» αποφάνθηκε  η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ,  που εξέτασε την συγκεκριμένη υπόθεση.

Αντίθετα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αμφισβήτησε το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι δεν αλλάζει κάτι μετά από αυτό. 

Ο Ασάνζ είχε δηλώσει κατά τις προηγούμενες ημέρες ότι, αν η απόφαση είναι εις βάρος του, θα εγκαταλείψει την πρεσβεία του Ισημερινού και θα παραδοθεί στις βρεττανικές αρχές. «Αν όμως κριθεί ότι τα εμπλεκόμενα κράτη έχουν ενεργήσει παρανόμως, προσδοκώ την άμεση επιστροφή του διαβατηρίου μου και τον τερματισμό των προσπαθειών για τη σύλληψή μου», σημείωσε.

Τα τελευταία τρία χρόνια που ο Ασάνζ παραμένει κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού έχουν επιδράσει αρνητικά στην υγεία του αλλά δεν τον έχουν εμποδίσει να εξακολουθήσει να εργάζεται για τη διαφάνεια. 

Μεταξύ άλλων στο πόρισμα του ΟΗΕ σημειώνονται τα εξής:

“Κατά συνέπεια, η ομάδα εργασίας ζήτησε από τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο να εκτιμήσουν την κατάσταση του κ. Ασανζ, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του και η σωματική του ακεραιότητα, να διευκολύνουν την άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη κυκλοφορία με έναν πρόσφορο τρόπο και να εξασφαλίσουν την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων του που διασφαλίζονται από τους διεθνείς κανόνες σχετικά με την κράτηση.

“Η ομάδα εργασίας έκρινε επίσης ότι η κράτηση πρέπει να πάψει να υφίσταται και ότι στον κ. Ασανζ πρέπει να παρασχεθεί το δικαίωμα αποζημίωσης.”

“Η ομάδα εργασίας είναι πεπεισμένη ότι η τρέχουσα κατάσταση του κ. Άσαντζ που διαμένει εντός των ορίων της πρεσβείας της Δημοκρατίας του Ισημερινού στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει μετατραπεί σε μια κατάσταση αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας. Η διάρκεια της εν λόγω κράτησης είναι, ipso facto, ασύμβατη με το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κ. Ασανζ έχει στερηθεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει τη συνεχιζόμενη αναγκαιότητας και την αναλογικότητα του εντάλματος σύλληψης υπό το πρίσμα της διάρκειας αυτής της κράτησης.

“Ακυρώνει το σκοπό και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και το συμφέρον των θυμάτων, να τίθεται το αντικείμενο της έρευνας σε μια κατάσταση επ’ αόριστον αναβλητικότητας”.

Σχόλια