ΟΗΕ: Κάλεσμα για σεβασμό των συνθηκών για τους αυτόχθονες

0

Η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, κάλεσε τα κράτη της διεθνούς κοινότητας να σεβαστούν τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες με αυτόχθονες και γηγενείς πληθυσμούς. Σύμφωνα με την Αρμοστή, οι συνθήκες αυτές πρέπει να τηρούνται, ανεξαρτήτως του πότε και από ποια κυβέρνηση υπογράφηκαν, καθώς αποσκοπούν στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ιθαγενών, οι οποίοι σε πολλές χώρες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εξαφάνισης της φυλής τους, λόγω της αδιαφορίας των εκάστοτε κυβερνήσεων και της παραβίασης, σε πολλές περιπτώσεις, των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων.
 

Σχόλια