ΟΗΕ: Μέτρα για την εξάλειψη φαινομένων βίας κατά παιδιών

0

Στα πλαίσια του 13ου Συνεδρίου του ΟΗΕ για την Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύνη, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ την περασμένη εβδομάδα, επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής νέας στρατηγικής από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, στα πλαίσια της προσπάθειας εξάλειψης της βίας κατά των παιδιών. Τον περασμένο Δεκέμβριο, εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νέες κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, όσον αφορά την πρόληψη και την καταστολή της άσκησης βίας εναντίον παιδιών.
 
Η Valerie Lebaux, Επικεφαλής του τμήματος Απονομής Δικαιοσύνης του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), δήλωσε σχετικά: “Η χάραξη αυτής της στρατηγικής αποτελεί ιστορικό επίτευγμα και ισχυρή απόδειξη του βαθμού αφοσίωσης των κρατών-μελών, αναφορικά με τη διευθέτηση του ζητήματος της άσκησης βίας σε παιδιά. Δεδομένης της περίπλοκης φύσης του προβλήματος, οι ανάγκες για υλικοτεχνική βοήθεια είναι εκτεταμένες και η εξεύρεση λύσεων απαιτεί χρόνο. Οι κοινές μας προσπάθειες έχουν ζωτική σημασία για την έμπρακτη υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών”.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η συνεργασία του UNODC με τη UNICEF, στα πλαίσια αντιμετώπισης του ζητήματος.