ΟΗΕ: Ο ρόλος των αρχών του κράτους δικαίου στο διεθνές σύστημα απονομής δικαιοσύνης

0

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε σχετικό κείμενο, το οποίο πρόκειται να υιοθετηθεί υπό μορφή ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση του οργανισμού και επιβεβαιώνει τη συμβολή των αρχών του κράτους δικαίου στην αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών απονομής της διεθνούς δικαιοσύνης (Διεθνές Δικαστήριο – International Court of Justice, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο-International Criminal Court).

Την ιδιαίτερη συμβολή των αρχών του κράτους δικαίου στο διεθνές σύστημα δικαιοσύνης εξήραν σε ομιλίες τους, ο Γενικός Γραμματέας, Ban Ki-moon και η Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαίωμα, Navi Pillay. Να σημειωθεί ότι λίγους μήνες νωρίτερα, η Διεθνής Αμνηστία είχε καλέσει τις κυβερνήσεις των κρατών να υποστηρίξουν με κάθε δυνατό μέσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο σημαντικό έργο που επιτελεί, μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν διεθνώς.

Σχόλια