ΟΗΕ: Πιέσεις στην Τυνησία για ισχυρότερη συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων

0

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών είχαν βρεθεί πρόσφατα στην Τυνησία σε αποστολή, στην διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν με αντιπροσώπους της Βουλή και της κυβέρνησης, ακαδημαϊκούς, συνταγματολόγους και εκπροσώπους ανθρωπιστικών και θρησκευτικών οργανώσεων.

Η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ αναγνώρισε ότι το νέο Σύνταγμα της χώρας θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την αποκατάσταση παλαιότερων αδικιών και την ενίσχυση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και των δικαιωμάτων των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό η αποστολή κάλεσε την Τυνησία να εντάξει στο νέο Σύνταγμα πληρέστερες διατάξεις για την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η Ομάδα Εργασίας χαρακτήρισε θετική την εισαγωγή διάταξης που απαγορεύει την βία κατά των γυναικών, εξέφρασε όμως τον προβληματισμό της για τις αοριστίες και τα κενά άλλων ρυθμίσεων, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπονόμευση της ισότητας των γυναικών, εάν δεν καλυφθούν.

«Το τωρινό σχέδιο Συντάγματος δεν παραπέμπει στις διεθνείς ανθρωπιστικές δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Τυνησία. Επιπλέον, παραλείπεται η αναφορά στην καθολικότητα, την αδιαιρετότητα και την αλληλεξάρτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές νομοθετικές παρεμβάσεις δεν θα υπονομεύσουν τυχόν οφέλη ως προς τα δικαιώματα των γυναικών», αναφερόταν στην ανακοίνωση της Ομάδας του ΟΗΕ.

Σχόλια