ΟΗΕ: προώθηση των εναλλακτικών μορφών απονομής δικαιοσύνης

0

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, κάποιες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού των χωρών αυτών, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες και οι μειονότητες θα επωφελούνταν περισσότερο από ένα εναλλακτικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, καθώς μέσω αυτού θα εξασφαλιζόταν η ευκολότερη πρόσβαση στους σχετικούς μηχανισμούς.

Μακριά από το αυστηρό πλαίσιο της διαδικασίας, θα ήταν δυνατή η εξασφάλιση γρήγορης και ανέξοδης επίλυσης των διαφορών. Οι αρμόδιοι φορείς των Ηνωμένων Εθνών τονίζουν μάλιστα ότι ένα άτυπο σύστημα δικαιοσύνης καλό θα είναι σταδιακά να αρχίσει να ενσωματώνεται ως αυτοτελές τμήμα του νομικού συστήματος χωρών που ο κύριος όγκος των υποθέσεων που φτάνει στα δικαστήρια αφορά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θύματα γυναίκες και παιδιά. Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη τα τελευταία χρόνια έχουν θέσει στο επίκεντρο της δράσης τους τον περιορισμό των διακρίσεων εις βάρος αδύναμων ομάδων μέσα από μια προσπάθεια εξασφάλισης πιο αποτελεσματικών μορφών απονομής δικαιοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προτροπή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon, για ευρύτερη πρόσβαση των γυναικών στα συστήματα δικαιοσύνης καθώς και το κάλεσμα προς την κυβέρνηση της Τυνησίας για εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις διεθνείς απαιτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Σχόλια