ΟΗΕ: Συνέδριο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τεχνολογία

0

Ολοκληρώθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), G3ICT, με κύριο θέμα την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε αυτές.

Συνολικά, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 150 αντιπρόσωποι της βιομηχανίας, κυβερνητικών φορέων και ακαδημαϊκών.

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης και εκπρόσωπος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού e-Isotis (Information society Open to Impriments), που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2004 με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ζωή.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές συνεργασίες και δραστηριότητες του οργανισμού στην κατεύθυνση αυτή.

Σχόλια