Οι βάρδιες και εφημερίες αποτελούν πραγματικό χρόνο εργασίας

0

Κάθε είδους υπηρεσία επιφυλακής (νυχτερινές βάρδιες, εφημερίες) που εκτελούν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να θεωρείται πραγματικός χρόνος εργασίας έκρινε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες αυτές θα πρέπει να αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία αλλά και να συνυπολογίζονται στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας που σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Σχόλια