Οι Ελβετοί απορρίπουν νομοσχέδιο που αφορά την ιθαγένεια

0

Με δημοψήφισμα οι Ελβετοί απέρριψαν νομοσχέδιο που «χαλάρωνε» τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελβετικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς που γεννήθηκαν και ζουν στη χώρα με ποσοστό 56,8%, ενώ παράλληλα απορρίφθηκε και διάταξη που έδινε αυτόματα την υπηκοότητα σε εγγονούς μεταναστών με ποσοστό 51,6%, με αποτέλεσμα η γέννηση στη χώρα να μην εγγυάται την απόκτηση της ιθαγένειας. Βάσει του αποτελέσματος, περίπου 80.000 εγγονοί μεταναστών χάνουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελβετική υπηκοότητα.

Η κυβέρνηση προώθησε το σχετικό νομοσχέδιο με σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία απόκτησης της ελβετικής ιθαγένειας από τους 1,5 εκατομμύρια αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα αλλά δεν μπορούν να πάρουν μέρος στο σύστημα της «άμεσης» δημοκρατίας που ισχύει στην Ελβετία. Κατά το σύστημα αυτό οι πολίτες έχουν το τελευταίο λόγο σε κάθε πολιτική απόφαση. Παράλληλα, πολλοί αλλοδαποί, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεεις, αποκλείονται από την εργασία επειδή δεν είναι Ελβετοί.

Σχόλια