Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης

0

Ο υπ. Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Προεδρία θα κινηθεί προς τη συνέχιση των εργασιών για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με στόχο την επεξεργασία ενός λιτού και συνοπτικού κειμένου στρατηγικών κατευθύνσεων.

Σε ότι αφορά τη νομοθετική πρόταση για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου για τα προσωπικά δεδομένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε ότι οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των κανόνων της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα, επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των ατόμων που συναλλάσσονται μέσω του διαδικτύου και διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο για τις διαβιβάσεις δεδομένων.

Επίσης, ο υπουργός συνεχάρη την Επιτροπή για την πρόσφατη έρευνα της για τις δραστηριότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) και πρόσθεσε ότι η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να επεξεργαστεί όλα τα κεφάλαια του σχεδίου Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η νομοθετική πρόταση αυτή θα δώσει στους πιστωτές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την έκδοση διαταγών διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Τέλος, σε ότι αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο κ. Αθανασίου δήλωσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημαντική πρόοδο των εργασιών. «Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της πρότασης Κανονισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την παροχή μίας ‘δεύτερης ευκαιρίας’ στους έντιμους επιχειρηματίες», επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.