Οκτώ κράτη υπέγραψαν τη διεθνή σύμβαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας ACTA

0

Τα κράτη αναμένουν πλέον και την επικύρωση της συνθήκης ACTA από τους υπόλοιπους τρεις παράγοντες των διαπραγματεύσεων, δηλαδή την ΕΕ, την Ελβετία και το Μεξικό.

H ιδέα εκπόνησης ενός διεθνώς δεσμευτικού κειμένου που θα ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο την προστασία προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας από τον κίνδυνο αντιγραφής και παράνομης κερδοσκοπίας προέκυψε στη Σύνοδο Κορυφής G8 το 2005, όταν η Ιαπωνία πρότεινε την δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση των πειρατικών προϊόντων και απομιμήσεων. Η επίσημη έναρξη υλοποίησης της ιδέας ανακοινώθηκε δύο χρόνια μετά, τον Οκτώβρη του 2007.

Από τότε έως σήμερα οι διαπραγματεύσεις είχαν κρατηθεί σε μεγάλο βαθμό μυστικές, ενώ το περιεχόμενο του κειμένου δεν δινόταν στη δημοσιότητα, ακόμη και αφού μεγάλο μέρος του είχε ολοκληρωθεί. Σκοπός και γενεσιουργός αιτία της διεθνούς σύμβασης ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) υπήρξε η βούληση των μερών να διασφαλίσουν ενιαίο ρυθμιστικό καθεστώς για τον χειρισμό των προϊόντων-απομιμήσεων υπό την επίβλεψη νεοπαγούς διεθνούς οργανισμού, πέρα από τον ΠΟΕ. Το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας αυστηροποιεί ουσιαστικά και προσθέτει στα ελάχιστα standards που έθεταν προηγουμένως η συνθήκη TRIPS και η συμφωνία του ΠΟΕ για τα πνευματικά δικαιώματα. Αναφορικά με την καταπολέμηση των απομιμήσεων, το κείμενο ορίζει αυστηρότερες κυρώσεις κατά των διανομέων κλεμμένων έργων και εξονυχιστικότερους τεχνικούς ελέγχους –από τις συνεργαζόμενες εθνικές αρχές των μερών- για τον εντοπισμό και την παρακώλυση πώλησης απομιμήσεων.

Προβλέπονται συντονισμένοι συνοριακοί έλεγχοι, για να εμποδιστούν παράνομες εισαγωγές από τη μία χώρα στην άλλη, και διεθνές μέτωπο συνεργασίας ως προς την ποινική δίωξη των υπεύθυνων πλαστογράφησης προϊόντων. Σε δύο σχέδια της τελικής σύμβασης που είχε προδημοσιεύσει το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνονταν και ρυθμίσεις παρακολούθησης της διακίνησης δεδομένων μέσω Διαδικτύου από τους παρόχους, οι οποίες, όμως, εν τέλει απαλείφθηκαν, καθότι προτιμήθηκε ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένες μορφές παραβιάσεων.

Αναλυτικά τα κράτη που έχουν μέχρι στιγμής υπογράψει είναι: ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Σιγκαπούρη, Νότιος Κορέα, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Μαρόκο. Για την έναρξη ισχύος της σύμβασης απαιτείται προηγούμενη ενσωμάτωση στην εσωτερική έννομη τάξη τουλάχιστον έξι κρατών με τον τρόπο που προβλέπει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία, δηλαδή είτε με προεδρική κύρωση, είτε με έγκριση από τη Βουλή και σχετική δημοσίευση.

Κείμενο Διεθνούς Συνθήκης ΑCTA                                                                                             

Σχόλια