Ολλανδία: Εύσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την πάταξη της διαφθοράς

0

Αποτελεσματικότητα στον τομέα πάταξης της διαφθοράς στην Ολλανδία καταγράφεται στην έκθεση [PDF] της Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO).

Ειδικότερα, επαινείται η ακεραιότητα των Ολλανδών βουλευτών και κρατικών και δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και τονίζεται η αποτελεσματικότητα του ολλανδικού συστήματος κατά των πρακτικών διαφθοράς, το οποίο στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της διαφάνειας, καθώς και στο δημόσιο έλεγχο και στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων, προκειμένου για σχετικά παραπτώματα.

Χαρακτηριστικά, γίνεται μνεία στους αναθεωρημένους κανόνες δεοντολογίας των βουλευτών που υιοθέτησε το ολλανδικό κοινοβούλιο και στις ρυθμίσεις για υποχρεωτική δημοσίευση της περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών στοιχείων τους, καθώς επίσης και σε ένα πρόγραμμα προώθησης της αμεροληψίας στις τάξεις των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή, αποδίδοντας θετικά αποτελέσματα.
 

Σχόλια