Απόφαση σταθμός για τον περιορισμό των αερίων ρύπων, Ολλανδία

0

 

Δικαστήριο της Χάγης απεφάνθη, με μία απόφαση-ορόσημο, ότι η περιβαλλοντική πολιτική της ολλανδικής κυβέρνησης είναι παράνομη, διατάσσοντας τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων τουλάχιστον κατά 25%, σε διάστημα πενταετίας.

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη προσφυγή στα παγκόσμια χρονικά, της οποίας αίτημα ήταν η αναγνώριση της υπαιτιότητας της πολιτείας για την κλιματική αλλαγή, επί τη βάσει του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διατάξεων περί αδικοπραξιών.

Οι τρεις δικαστές, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, έκριναν, ομόφωνα, ότι το εξαγγελλόμενο σχέδιο της ολλανδικής κυβέρνησης, σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 14-17% μέχρι το 2020, ήταν παράνομο. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί σοβαρή απειλή, αναγνωρισμένη από διεθνείς συνθήκες, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από την ολλανδική κυβέρνηση.

«Το κράτος δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το επιχείρημα ότι η λύση του παγκόσμιου περιβαλλοντικού προβλήματος δεν εξαρτάται μόνο από τις προσπάθειες της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, συνεισφέρει στην πρόληψη της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής και η Ολλανδία πρέπει να πρωτοστατήσει στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ως αναπτυγμένο κράτος.» σημειώνεται στην απόφαση [Link].
 
Ο καθηγητής Pier Vellinga, πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Urgenda, μία εκ των προσφευγόντων, χαιρέτισε τη απόφαση, δηλώνοντας ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην έκβαση παρόμοιων υποθέσεων.
 
«Η απόφαση έχει τεράστια σημασία, πέρα από κάθε προσδοκία. Πιστεύαμε ότι το δικαστικό σύστημα δεν ήθελε να εμπλακεί στη συγκεκριμένη πολιτική συζήτηση. Όμως η επιστημονική βάση της υπόθεσης είναι τόσο ισχυρή, ενώ οι κίνδυνοι τόσο μεγάλοι, ώστε το δικαστήριο έκρινε ότι η πολιτεία απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους πολίτες από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», προσέθεσε ο P.Vellinga.