Ορκωμοσία νέου Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Σε πανηγυρική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορκίστηκε ως δικαστής ο Guido Berardis κατόπιν της παραίτησης του Enzo Moavero Milanesi.

Ο νέος δικαστής διορίστηκε από τους αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύστερα από απόφαση που είχαν λάβει την 5η Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του προκατόχου του, ήτοι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το νέο μέλος του δικαστηρίου έχει γεννηθεί το 1950 και έχει διαγράψει μέχρις στιγμής μια λαμπρή νομική πορεία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Guido Berardis, πλήρες βιογραφικό
Γεννήθηκε το 1950 πτυχιούχος νομικής (Πανεπιστήμιο Ρώμης, La Sapienza, 1973)· δίπλωμα ανωτάτων ευρωπαϊκών σπουδών στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Bruges, 1974-1975)· υπάλληλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας, 1975-1976)· μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1976-1991 και 1994-1995)· εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο (1990-1991)· εισηγητής στο γραφείο του δικαστή G. F. Mancini στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1991-1994)· νομικός σύμβουλος των μελών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων M. Monti (1995-1997) και F. Bolkestein (2000-2002)· διευθυντής της διευθύνσεως Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων (2002-2003), της διευθύνσεως Υπηρεσιών, Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ΜΜΕ και Προστασίας Δεδομένων (2003-2005) και της διευθύνσεως Υπηρεσιών (2005-2011) στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· κύριος νομικός σύμβουλος και διευθυντής της ομάδας «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, αστικό και ποινικό δίκαιο» στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2012)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2012.

Σχόλια