Ουγγαρία: Μερική συμμόρφωση με τις συστάσεις της Κομισιόν

0

Τροπολογία στα νομοσχέδιο περί δικαιοσύνης και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών κατέθεσε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας στην Βουλή της χώρας. Η τροπολογία στοχεύει στην ευθυγράμμιση του περιεχομένου των νομοσχεδίων με τις προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Κομισιόν πριν λίγες εβδομάδες είχε απειλήσει την Ουγγαρία με προσφυγή στο ΔΕΕ, αν η χώρα επέμενε στο αρχικό κείμενο των νομοσχεδίων.

Τα δύο νομοσχέδια αφορούσαν αφενός την κατάσταση των δικαστικών λειτουργών και την απονομή της δικαιοσύνης και αφετέρου την εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Επιτροπή είχε εκφράσει έντονα τις ενστάσεις της σχετικά με τη νομιμότητα της μείωσης των ορίων συνταξιοδότησης των δικαστών και της προώθησης ρυθμίσεων που μείωναν την ανεξαρτησία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η άμεση συμμόρφωση της χώρας με τις συστάσεις της Κομισιόν οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και στην ανάγκη λήψης ενίσχυσης 15-20 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είχε θέσει στις 7 Μαρτίου προθεσμία ενός μήνα στην Ουγγαρία για να καταθέσει τροπολογία, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η διαδικασία δανειοδότησης της χώρας θα πάγωνε, αν δεν συμμορφωνόταν.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της Ουγγρικής κυβέρνησης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στόχος της τροπολογίας είναι η επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας της Αρχής σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόσυρση προηγούμενης διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού να αποδεσμεύει από τα καθήκοντά του τον επικεφαλής της Αρχής. Παρ’ όλα αυτά, δεν τροποποιείται η δυνατότητα της κυβέρνησης να εισηγείται την αποδέσμευση του επικεφαλής της Αρχής ακόμη και πριν την λήξη της θητείας του.

Σχόλια