Πάγωμα κεφαλαίων για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με το πάγωμα των κεφαλαίων του κ. Ελ Μοραμπίτ λόγω συμμετοχής του στην τρομοκρατική οργάνωση Hofstad Group.
Κατά το ΠΕΚ, οι αποφάσεις αυτές δεν παραβιάζουν την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να περιμένει την τελική απόφαση του εθνικού δικαστηρίου πριν το πάγωμα των κεφαλαίων.
Ο στόχος της διατήρησης της ειρήνης θα διακυβεύονταν εάν το πάγωμα των κεφαλαίων εφαρμοζόταν μετά την τελεσίδικη απόφαση.
Ο Ελ Μοραμπίτ καταδικάστηκε από δικαστήριο του Ρότερνταμ το 2006 και κατόπιν άσκησε έφεση.
Κατά τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων του Συμβουλίου δεν είχε ακόμη εκδοθεί η απόφαση του ολλανδικού Εφετείου.

Σχόλια