Πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών σε πρωτοβουλία για το δικαίωμα στο νερό

0

Οι διοργανωτές έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 1.017.506 υπογραφές μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, δεν έχουν όμως υποβάλει ακόμη τη νομοθετική πρωτοβουλία στην Κομισιόν. Η δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να υποβάλουν, υπό προϋποθέσεις, προτάσεις για νέα νομοθετικά μέτρα στην Κομισιόν θεσμοθετήθηκε με την Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι εργαλείο συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Στην πράξη σημαίνει ότι με την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών από πολίτες τουλάχιστον επτά κρατών-μελών της Ένωσης επιτρέπεται η υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στην Κομισιόν σχετικά με ζητήματα για τα οποία έχει αρμοδιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για την πρωτοβουλία “Right2Water”, η οποία είναι η πρώτη μέχρι στιγμής πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που φαίνεται να πληροί τις προδιαγραφές για νομότυπη υποβολή. Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αφορά στην αξία του νερού ως δημοσίου αγαθού και καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Κομισιόν συνεχάρη τους διοργανωτές για τον μεγάλο αριθμό υπογραφών που έχουν συγκεντρώσει και επεσήμανε ότι εφόσον υποβληθεί η πρόταση θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των υπογραφών και εξέτασης της πρότασης.

Σχόλια