Παραπομπή της Αυστρίας για την παράλειψη ίδρυσης ΑΠΔΠΧ

0

Στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη παραπέμπει την Αυστρία η Κομισιόν για αδυναμία συμμόρφωσης της χώρας προς την επιταγή ίδρυσης Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το ίδιο ζήτημα πρόσφατα παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το Λουξεμβούριο, ενώ σχετικές παραβιάσεις έχουν διαπιστωθεί και από τη Γερμανία.
Η Αυστρία προχώρησε στην ίδρυση Αρχής Προστασίας Δεδομένων, η Επιτροπή ωστόσο έκρινε ότι η ανεξαρτησία του συγκεκριμένου οργάνου αμφισβητείται καθώς τίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Καγκελλαρίας. Επιπλέον, η Αρχή στερείται δικού της συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Σχόλια