Παραπομπή της Ισπανίας στο ΔΕΕ για διακριτική φορολογική μεταχείριση στην ακίνητη περιουσία

0

Την κινητοποίηση της Επιτροπής προκάλεσε διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, με την οποία προβλέπεται φοροαπαλλαγή για την πώληση μόνιμης κατοικίας, όταν το τίμημα χρησιμοποιείται για την αγορά άλλης μόνιμης κατοικίας.

Δεδομένου ότι η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται μόνον για κατοίκους Ισπανίας, η Επιτροπή θεώρησε ότι τίθεται ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των μη μονίμων κατοίκων, οι οποίοι εν τέλει καταλήγουν να πληρώνουν πολλαπλάσιους φόρους. Η Κομισιόν αποφάσισε να προσφύγει εναντίον του κράτους, θεωρώντας ότι η πολιτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα κείμενα των ευρωπαϊκών συνθηκών και θέτει εμπόδιο στην ελεύθερη κίνηση των προσώπων, των εργαζομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Σχόλια