Παραπομπή της Κύπρου στο Ευρωπαικό Δικαστήριο αποφάσισε η Κομισιόν

0

Την παραπομπή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε, η Ευρωπαική Επιτροπή, λόγω μη προσαρμογής της Οδηγίας για τα πετρελαϊκά αποθέματα στο εθνικό της δίκαιο.
Η συγκεκριμένη Οδηγία η οποία έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου με στόχο την ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρέλαιο, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού. Η Κομισιόν είχε ήδη προειδοποιήσει την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2013 με σχετική επιστολή αλλά και με αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2013. Παρά τις σχετικές διαδικασίες επί παραβάσει, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι σήμερα στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς.
 
Με την Οδηγία για τα πετρελαϊκά αποθέματα απαιτείται από τα κράτη-μέλη να διατηρούν ένα επίπεδο αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου που να αντιστοιχεί σε 90 τουλάχιστον ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών ή 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 
Η Οδηγία εναρμονίζει το κοινοτικό σύστημα διατήρησης αποθεμάτων πετρελαίου με τις τρέχουσες διεθνείς πρακτικές και ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα αποθέματα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές, σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού.