Παρέμβαση του ΕΔΑΔ για τους αμάχους στη Γεωργία

0

Απαντώντας σε σχετικό κατεπείγον αίτημα της Γεωργίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμβούλευσε τη Ρωσία ν’ απέχει από κάθε μέτρο «που θα μπορούσε να διακυβεύσει τη ζωή ή την υγεία του αμάχου πληθυσμού» στη Γεωργία.

Με την απόφασή του αυτή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δίνει ευμενή εξέλιξη στο αίτημα της Γεωργίας «να γίνει έκκληση στη ρωσική κυβέρνηση ν’ απόσχει απ’ οποιαδήποτε πράξη ικανή να διακυβεύσει τη ζωή, ή την κατάσταση της υγείας, των αμάχων πληθυσμών και να επιτρέψει στις δυνάμεις εκτάκτου βοήθειας της Γεωργίας να λάβουν όλα τ’ απαραίτητα μέτρα για να παρασχεθεί βοήθεια, μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, στους αμάχους και στρατιώτες τραυματίες».

Με βάση το αίτημα αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να ενεργοποιήσει τα έκτακτα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 39 για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος κράτους-μέλους του Συμβουλίου, εκτιμώντας πως «η παρούσα κατάσταση κυοφορεί έναν πραγματικό και συνεχή κίνδυνο για σοβαρές παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης» για τ’ Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Επίσης καλεί τις δύο κυβερνήσεις «να τηρήσουν τις θεσμοθετημένες δεσμεύσεις» στα πλαίσια της Σύμβασης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες παραβιάσεις.

Σχόλια