Παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τις αγωγές 15 Πολιτειών κατά της Standard & Poor’s

0

Ο οίκος αξιολόγησης είχε επιδιώξει την μεταφορά των υποθέσεων σε ομοσπονδιακά δικαστήρια με την προοπτική να επιδικαστούν μικρότερες αποζημιώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με υπόμνημα που υπέβαλε, ζήτησε την απόρριψη αυτού του αιτήματος με το επιχείρημα ότι οι αγωγές δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των ομοσπονδιακών δικαστηρίων.

Οι ενάγουσες Πολιτείες κατηγορούν την Standard & Poor’s ότι παραπλάνησε τους επενδυτές ως προς την αξιοπιστία των πιστοληπτικών του αξιολογήσεων, τις οποίες φέρεται να είχε διογκώσει ψευδώς με στόχο την κερδοσκοπία. Οι αξιολογήσεις αφορούσαν κυρίως σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα τα οποία επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση.

Σχόλια