ΠΕΚ: “Όχι” στα περιοριστικά μέτρα για άτομα που συνδέονται με το δίκτυο Αλ Κάιντα

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τον κανονισμό (ΕΚ) 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού 467/2001, καθόσον ο κανονισμός αυτός αφορά τον Ομάρ Μοχάμανετ Οτμάν.

Η ακύρωση θα ισχύσει μετά τη λήξη προθεσμίας για αναίρεση ενώπιον του ΔΕΚ, αν υποβληθεί αίτηση.

Το Συμβούλιο διαθέτει ελάχιστη προθεσμία δύο μηνών για να άρει τις παραβάσεις θεσπίζοντας, ενδεχομένως, νέο περιοριστικό μέτρο έναντι του Οτμάν με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σχόλια