Πενσυλβάνια: Προσφυγή δικαστών κατά του ορίου υποχρεωτικής συνταξιοδότησης

0

Η διάταξη αφορά στην θέσπιση ηλικιακού ορίου υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των δικαστών στο (70) εβδομηκοστό έτος. Οι προσφεύγοντες δικαστές ισχυρίζονται ότι η υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας σε βάρος των προσώπων που υπερβαίνουν το 70ο έτος και προσκρούει στην 14η Τροποποίηση του Ομοσπονδιακού Συντάγματος.

Οι ίδιοι προσθέτουν ειδικότερα ότι η ηλικία υποχρεωτικής αποχώρησης δεν εξυπηρετεί κάποιον θεμιτό σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, σημειώνουν [PDF] ότι ακόμη και αν υποτεθεί ότι εξυπηρετείται κάποιος τέτοιος σκοπός, δεν υπάρχει σχέση αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου και του εξυπηρετούμενου σκοπού.

Με την προσφυγή ζητείται η κήρυξη των εν λόγω διατάξεων του Συντάγματος της Πενσυλβάνια ως ανίσχυρων και η μη εφαρμογή τους στο μέλλον.

Σχόλια