Πενταετές πλάνο δράσεων της Κομισιόν για την καταπολέμηση του human trafficking

0

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εξάλειψη του human trafficking έθεσε σε εφαρμογή χθες η Ευρωπαϊκή Κομισιόν, υιοθετώντας πλέγμα δεσμεύσεων για δράσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη πενταετία.

Η «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εξάλειψη του Human Trafficking (2012-2016)» στοχεύει κατά βάση στην υλοποίηση με συγκεκριμένες δράσεις του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί για το trafficking με την Οδηγία ΕΕ/36/2011. Σύμφωνα με το πλαίσιο που υιοθετήθηκε οι προτεραιότητες της Κομισιόν για τα επόμενα πέντε έτη είναι: α) η καλύτερη ταυτοποίηση και προστασία των θυμάτων, β) η αύξηση της αποτελεσματικότητας στην σύλληψη των δραστών του trafficking, γ) η ανάπτυξη δομών προστασίας των ανηλίκων, δ) η οργάνωση ειδικών αστυνομικών μονάδων καταπολέμησης του trafficking στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και ε) η οργάνωση κοινών ερευνητικών ομάδων με συνεργασία ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών.

Πενταετές πλάνο δράσεων της Κομισιόν για την καταπολέμηση του human trafficking

Σχόλια