Πέντε ιδιωτικές τράπεζες επιτρέπει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Κίνας

0

Ωστόσο, θα εισαχθούν αυστηρες προδιαγραφές και η χορήγηση των αδειών θα είναι περιορισμένη, ενώ παράλληλα η ρυθμιστική αρχή θα εξετάσει το ζήτημα της ελαστικοποίησης των απαιτήσεων για τις ξένες τράπεζες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη χώρα.

Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια για την αναδιάρθρωση των ήδη υφιστάμενων τραπεζών και τη δημιουργία νέων. Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα προσπαθεί να καταστήσει τον χρηματοοικονομικό τομέα της πιο “ανοικτό” και ελκυστικό, προωθώντας τον ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο κλάδο.