Περιορισμό των υγρών που μεταφέρουν στις αποσκευές τους επιβάτες αεροσκαφών, αποφασίζει η Ε.Ε.

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα πορίσματα των ειδικών για θέματα ασφάλειας στις αερομεταφορές από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κρίθηκε αναγκαίο για την ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών, να περιοριστούν οι ποσότητες των υγρών που επιτρέπεται να παίρνουν στις αποσκευές τους οι επιβάτες των αεροπλάνων.

Οι προτάσεις αναφέρουν ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι μεταφορές υγρών σε όχι περισσότερα από 100 γραμμάρια σε κάθε μπουκάλι, ενώ τονίζεται ότι τα μπουκάλια θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε διαφανή πλαστική σακούλα η οποία θα μπορεί να κλείνει καλά και το μέγεθός της να είναι τόσο ώστε να χωρά μπουκαλάκια υγρών που το συνολικό τους βάρος να μην ξεπερνά το ένα λίτρο.

Οι παραπάνω περιορισμοί πρόκειται να ισχύσουν μετά την λήψη της οριστικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχόλια