Περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες πλοίων, υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων

0

Δύο εκθέσεις που εξασφαλίζουν περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες πλοίων, υπεραστικών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων και ατυχημάτων, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές καθορίζονται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση από μία έως δύο ώρες και στο 50% για καθυστέρηση άνω των δύο ωρών. Επίσης, για την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς προσφορά εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς εντός λογικού χρονικού πλαισίου ο επιβάτης θα αποζημιώνεται με το 100% της τιμής του εισιτηρίου.

Για καθυστέρηση σε λεωφορεία μεγαλύτερη από δύο ώρες, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, καταβάλλοντας στους επιβάτες το ήμισυ της τιμής του εισιτηρίου. Αν οι επιβάτες δεν αποδεχτούν την προτεινόμενη εναλλακτική λύση, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό του εισιτηρίου. Εφόσον η εταιρεία δεν τους προσφέρει εναλλακτική λύση, τότε οι επιβάτες δικαιούνται το 150% της τιμής του εισιτηρίου.

Στην περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει χωρίς καθυστέρηση προκαταβολή της αποζημίωσης η οποία σε περιπτώσεις τραυματισμού, θα είναι ανάλογη με το βαθμό της βλάβης που υπέστη ο επιβάτης, ενώ σε περίπτωση θανάτου, η προκαταβολή δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 21.000 ευρώ.

Από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις αποζημιώσεων, εξαιρούνται τα δυστυχήματα που οφείλονται σε συνθήκες πέραν της ευθύνης των μεταφορικών επιχειρήσεων. Επίσης, η ολομέλεια συμφώνησε, να επιτραπεί στα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, τις μεταφορές με λεωφορεία στις πόλεις και τα προάστιά τους.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μεγαλύτερες διευκολύνσεις και περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα.

Σχόλια