Περισσότερη ευελιξία στα διαζύγια “διεθνών ζευγαριών”

0

Με απόφασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει στα λεγόμενα “διεθνή ζευγάρια” δεκατεσσάρων κρατών, τη δυνατότητα να επιλέξουν την νομοθεσία του κράτους μέλους που επιθυμούν, για την έκδοση του διαζυγίου τους. Η απόφαση λαμβάνεται για πρώτη φορά κατ εφαρμογή του μηχανισμού που επιτρέπει τη νομοθέτηση με τη συμμετοχή ομάδας τουλάχιστον εννέα κρατών, έστω κι αν δεν υπάρχει καθολική συμφωνία των 27. Με την έγκριση του νέου νόμου, ανδρόγυνα από διαφορετικές χώρες θα μπορούν στο εξής να επιλέγουν τη νομοθεσία της χώρας που προτιμούν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών λύσης του γάμου τους με διαζύγιο.
Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης απαιτείται η ομόφωνη έγκριση των κανόνων από τις 14 χώρες, τις οποίες αφορά (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., 140 χιλιάδες διαζύγια από τα περίπου ένα εκατομμύριο που εκδίδονται ετησίως αφορούν ανδρόγυνα από διαφορετικές χώρες.

Σχόλια