Πιθανή η κατάργηση των κατώτατων αμοιβών των δικηγόρων

0

Πρόσφατη εισήγηση του γενικού εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το καθεστώς των υποχρεωτικών κατώτατων αμοιβών των δικηγόρων, που ισχύουν σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ενδέχεται να ανατρέψει τις συνθήκες άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, αλλά και αυτού των μηχανικών και των γιατρών.

Εφόσον γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η σχετική εισήγηση του γενικού εισαγγελέα θα επηρεαστούν μια σειρά επαγγέλματα, καθώς η υποχρεωτική ελάχιστη αμοιβή ισχύει τόσο για τις παραστάσεις των δικηγόρων στο δικαστήριο, όσο και για την έκδοση αδειών από τους μηχανικούς και για την επίσκεψη από τους γιατρούς.

Η εισήγηση του εισαγγελέα αφορά υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με το ιταλικό νομικό καθεστώς για τις κατώτατες αμοιβές των δικηγόρων. Στη συζήτηση παρενέβη και η γερμανική κυβέρνηση, καθώς και εκεί ισχύουν ελάχιστες αμοιβές για τους δικηγόρους.

O εισαγγελέας επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι ελάχιστες αμοιβές δεν αντίκεινται στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρα 10 και 81 της Συνθήκης) έκρινε, όμως, ότι αντίκεινται στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών (άρθρο 49 της Συνθήκης). Έτσι ουσιαστικά προτείνει την κατάργησή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει σε 1-2 μήνες, αλλά κατά κανόνα δέχεται την εισήγηση του εισαγγελέα.

Σχόλια