Πιθανό veto στην πρόσβαση της Ουάσινγκτον στην τράπεζα πληροφοριών της ΕΕ

0

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρεί να μπλοκάρει την ανανέωση της συμφωνίας που παρέχει στην αμερικανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία πρόσβαση στην τράπεζα πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα μεταφοράς χρημάτων Swift.
Η Επιτροπή ατομικών ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου πρότεινε στην Ολομέλεια την απόρριψη της εννεάμηνης ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ, με το επιχείρημα ότι η συμφωνία που είχε αρχικώς υπογραφεί δεν διασφάλιζε την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών.
Αν το Κοινοβούλιο μπλοκάρει, τελικά, τη συμφωνία, θα κάνει χρήση μιας νέας εξουσίας υπό τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, που δίνει στο σώμα δικαίωμα αρνησικυρίας επί διεθνών συμφωνιών.
Η κρίσιμη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Σχόλια