Πολωνία: Αντισυνταγματική η σφαγή ζώων για θρησκευτικούς λόγους

0

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η πρακτική αυτή είναι παράνομη, εφόσον το ζώο δεν έχει προηγουμένως αναισθητοποιηθεί. Την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας ζητούσαν φιλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες έκαναν επίκληση της εθνικής νομοθεσίας της Πολωνίας περί προστασίας των ζώων, η οποία ισχύει από το 1997. Η πρακτική του σφαγιασμού ζώων για θρησκευτικούς σκοπούς εκδηλώνεται στην Πολωνία στο πλαίσιο μουσουλμανικών και εβραϊκών κοινοτήτων. Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι περιπλέκει λίγο τα δεδομένα, όσον αφορά τα όρια της θρησκευτικής λατρείας. Τον Ιανουάριο του 2013 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή ευρωπαϊκή νομοθεσία του 2009, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα προστασίας των ζώων, κατά τη διαδικασία θανάτωσης.

Με τον συγκεκριμένο Κανονισμό τίθεται εξαίρεση από τις γενικές προστατευτικές διατάξεις, ώστε να επιτρέπεται η θανάτωση ζώων χωρίς αναισθησία, στο πλαίσιο θρησκευτικών λατρευτικών εκδηλώσεων. Όπως αναφέρεται στην οικεία παράγραφο του Κανονισμού, με τον τρόπο αυτό γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα θρησκευτικής λατρείας, διδασκαλίας και πρακτικής. Ωστόσο αφήνεται στα κράτη-μέλη ένα περιθώριο επικουρικότητας. Η πρόσφατη απόφαση φέρνει την Πολωνία σε αντίθεση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Οι φιλοζωικές οργανώσεις επιμένουν ότι το κράτος μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει αυτό το μέρος του Κανονισμού, άποψη που απορρίπτει ο Υπουργός Γεωργίας της χώρας, Stanislaw Kalemba. Σύμφωνα με τον Kalemba η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει προηγηθεί χρονικά, ενώ με την εφαρμογή της θα διασπείρει κάθε αμφιβολία σχετικά με την νομιμότητα της πρακτικής στην Πολωνία.

Σχόλια