Πολύπλοκη η ευρωπαϊκή αγροτική νομοθεσία κατά την αρμόδια Επίτροπο

0

Την αναγκαιότητα της απλοποίησης της ευρωπαϊκής αγροτικής νομοθεσίας αποδέχεται η αρμόδια Επίτροπος Γεωργίας, Μάριαν Φίσερ Μπόελ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Παπαστάμκου. Σύμφωνα με την κ. Μπόελ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι επικρίσεις σχετικά με την πολυπλοκότητα της γεωργικής πολιτικής είναι συχνά δικαιολογημένες, ενώ θεωρεί ότι η απλή και σαφής νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας για την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων και χρηματικών πόρων.

Στην απάντηση τονίζεται ο ρόλος των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος στον τομέα της γεωργίας, καθώς οι κυβερνήσεις είναι ακριβώς αυτές που λαμβάνουν τελικά τις πολιτικές αποφάσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών. Σημαντική όμως, κατά την Επίτροπο, είναι και η συμβολή της Επιτροπής προς την κατεύθυνση της επιδιωκόμενης απλοποίησης, μέσω διαφόρων προγραμμάτων κωδικοποίησης της νομοθεσίας, παγιοποίησης της σε όλες τις επίσημες γλώσσες, καθώς και κατάργησης της παρωχημένης γεωργικής νομοθεσίας. Τέλος, η κ. Μπόελ ανακοίνωσε την πρόθεση σύνταξης κειμένου ιδεών για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της απλοποίησης των νομοθετικών μέσων στον τομέα της γεωργίας.

Σχόλια