Πράσινη Βίβλο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις εγκαινιάζει η Κομισιόν

0

Η διαβούλευση θα εστιάσει στη διερεύνηση τρόπων κάλυψης των μεγάλης κλίμακας επενδυτικών αναγκών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Κεντρικό ερώτημα θα είναι αν πρέπει να δοθεί έμφαση σε ένα διαφοροποιημένο σύστημα χρηματοδότησης που θα στηρίζεται στην άμεση χρηματοδότηση από τις κεφαλαιαγορές με συμμετοχή θεσμικών επενδυτών (π.χ. συνταξιοδοτικά ταμεία) αντικαθιστώντας την υφιστάμενη εξάρτηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων από τις τράπεζες. Ιδιαίτερης προσοχής θα τύχουν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να έχουν πρόσβαση τόσο σε τραπεζική όσο και σε εξωτραπεζική χρηματοδότηση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης για να προσδιορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε νομοθετικό ή και σε άλλα επίπεδα.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων και ανάγκες για μεγάλης κλίμακας μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι καθοριστικές ως υπόβαθρο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ενώ θα στηρίξουν και την επάνοδο σε διατηρήσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Οι ανάγκες αυτές απαιτούν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Το να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας και ο χρηματοπιστωτικός μας τομέας – περιλαμβανομένων των τραπεζών και των θεσμικών επενδυτών, όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία – είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι τόσο σημαντικό όσο και πολύπλοκο. Πρέπει να εντοπίσουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και να διερευνήσουμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να τους εξαλείψουμε», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά, Michel Barnier.

Σχόλια