Πράσινο φώς από την Κομισιόν για την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας, αλλά με προϋποθέσεις

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε τελικά να προχωρήσει η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, προειδοποίησε ωστόσο τις δύο χώρες ότι κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις, εάν σημειωθεί επιβράδυνση του ρυθμού μεταρρυθμίσεων.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά κυρίως την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων βουλγαρικών και ρουμανικών δικαστηρίων σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς το πρόβλημα διαφθοράς κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό και τόσο η Ρουμανία, όσο και η Βουλγαρία δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος χρήματος.

Η Ε.Ε. τόνισε ότι οι κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν στον τομέα αυτό θα είναι μεγάλες και θα αφορούν τη μη αναγνώριση από την ΕΕ των δικαστικών αποφάσεων που λαμβάνονται στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, καθώς επίσης και τη μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στις δύο χώρες.

Σχόλια