Πράσινο φως στη διεύρυνση της ζώνης Σένγκεν

0

Με 468 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 34 αποχές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επέκταση του κεκτημένου του Σένγκεν στην Τσεχία, την Εσθονία, την Λετονία, την Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Μάλτα, την Πολωνία, την Σλοβενία και την Σλοβακία.

Μετά και το πράσινο φως των ευρωβουλευτών στην απόφαση του Συμβουλίου τα νέα κράτη μέλη θα ενταχθούν στην Ζώνη Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε και ένα ψήφισμα με το οποίο καλωσορίζει τα νέα κράτη μέλη που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν, συγχαίροντάς τα για τις τεράστιες προσπάθειες που ορισμένα εξ αυτών κατέβαλαν για να ετοιμαστούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, υπενθυμίζει στα νέα κράτη μέλη την ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφαλείας και αυστηρού και αποτελεσματικού σεβασμού των απαιτήσεων του χώρου Σένγκεν ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανορθώσουν τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι αδυναμίες πάντως αυτές «δε συνιστούν εμπόδιο για την εφαρμογή του πλήρους κεκτημένου του Σένγκεν στα ενδιαφερόμενα νέα κράτη μέλη», τονίζεται περαιτέρω στο ψήφισμα.

Σχόλια