Προθεσμία συμμόρφωσης στον κανονισμό για την προστασία των δικαιωμάτων επιβατών αεροπλάνων

0

Οι αεροπορικές εταιρίες και οι κυβερνήσεις της Ε.Ε έχουν διορία έξι μηνών προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών.

Αναλυτικότερα, οι αεροπορικές εταιρείες δεν εφαρμόζουν συχνά τους κανόνες που προβλέπουν αποζημιώσεις των επιβατών για καθυστερήσεις, ματαιώσεις πτήσεων ή απαγόρευση επιβίβασης στα αεροσκάφη και ούτε ενημερώνουν τους πελάτες τους για τα ανωτέρω δικαιώματά τους.

Η Κομισιόν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αναγκαστεί να στραφεί σε νομικές λύσεις και θα επιδιώξει την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών οργάνων εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Σχόλια